Přepnout na plnou verzi webu
Bytes Tábor s.r.o. - logo Bytes Tábor s.r.o. - logo

BYTES Tábor s.r.o.,
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty

E-mail: bytes@bytes.cz
Tel.: 381 231 027, 381 231 029
WWW: www.bytes.cz

Aktuality

Oznamujeme přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody v termínu 22. 7. – 26. 7. 2024.

Společnost BYTES Tábor s.r.o. obdržela od společnosti C-Energy s.r.o zprávu o přerušení dodávky tepla v období 22. 7. 2024 – 26. 7. 2024 (citujeme):

„ Z důvodu plánovaných prací v rámci pravidelné roční údržby na horkovodním potrubí bude v termínu od 22. 7. 2024 do 26. 7. 2024 (Po-Pá) přerušena dodávka horké (teplé vody) ve směru C-Energy - Tábor.

Odstávka začíná od 22.00 hod v předešlý den. Dodávka tepla bude obnovena poslední den do 20.00 hod.

V případě dotazů či nejasností je kontaktní osobou p. Antonín Gregor (pozn. zaměstnanec C-Energy) – tel.  602 391 281.“

Pro bytové domy tedy nebude možné zajistit ohřev teplé vody v lokalitě: Sezimovo Ústí, Sídliště nad Lužnicí, Ústecké Předměstí, Nové Město, Pražské a Náchodské Sídliště, Písecké rozcestí, okolí ulice Kvapilova a Dukelských bojovníků, Blanické Předměstí, Čekanice.

Údržba systému je společností C-Energy s.r.o prováděna pravidelně každý rok. V tomto roce je spojena s instalací nových technologií a laděním celého systému vytápění a to na základě zjištěných dat uplynulé topné sezony. Po jednáních se společností C-Energy s.r.o vyslovujeme předpoklad, že v dalších letech nebude k údržbě systému, znamenající přerušení dodávku teplé vody pro naše odběratele, docházet každoročně, ale s periodou několika let. 

Omlouváme se za komplikace spojené s přerušením dodávky teplé vody.

Ing. Ondřej Semerák

jednatel společnosti

BYTES Tábor s.r.o

 

 

                                                                                                                   

Vyúčtování služeb za příslušný kalendářní rok

Položka Výsledek vyúčtování celkem, sloupec Stav Kč – skutečný výsledek vyúčtování služeb za příslušný kalendářní rok, tedy buď nedoplatek (bez uvedení znaménka) nebo přeplatek (uvedeno znaménko -).

Lhůta pro uplatnění reklamace vyúčtování služeb je nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení.

Nedoplatky z vyúčtování služeb jsou splatné do 31. 7. 2024 a budou zahrnuty do inkasního dokladu SIPO v měsíci červenci 2024. Pokud SIPO využíváte.

Přeplatky z vyúčtování služeb budou vypořádány prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na bank. účet do 31.7.2024.

O elektronické zaslání Vyúčtování služeb za následující rok 2024 můžete zažádat pomocí formuláře, který je umístěn na: https://www.bytes.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni-bytove-hospodarstvi/80/

Způsob objednávání

27.1.2021

Společnost BYTES Tábor s.r.o. neuzavírá telefonické ani jiné elektronické objednávky. Za společnost má právo vystavit objednávku výhradně jednatel společnosti nebo osoby pověřené jednatelem na základě vystavené a úředně ověřené plné moci. Společnost BYTES Tábor s.r.o. objednává výhradně prostřednictvím písemných objednávek (smluv), které jsou vždy parafované oprávněnou osobou. Pokud se nejedná o jednatele společnosti, je nutné vždy k objednávce připojit kopii plné moci. Veškerá telefonická, emailová nebo ústní komunikace se zaměstnanci je brána jako průzkum trhu, nejedná se ani o příslib, a tudíž není pro společnost BYTES závazná, až do chvíle vystavení písemné objednávky společností BYTES Tábor s.r.o..