Přepnout na plnou verzi webu
Bytes Tábor s.r.o. - logo

BYTES Tábor s.r.o.,
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty

E-mail: bytes@bytes.cz
Tel.: 381 231 027, 381 231 029
WWW: www.bytes.cz

Aktuality

Jak správně odvzdušnit bytový radiátor

23.9.2021

Topná sezóna začala. Aby radiátory správně fungovaly (topily), je nutné u nich provést odvzdušnění. Jeden z možných způsobů odvzdušnění radiátorů najdete na ilustračním videu pod níže uvedeným odkazem:

https://www.youtube.com/watch?v=iC9xExmSaJg

Konec plakátů o odstávkách elektřiny. EG.D bude od září oznamovat odstávky elektronicky

3.9.2021

Odkaz na článek zde: Konec plakátů o odstávkách elektřiny. EG.D bude od září oznamovat odstávky elektronicky | Společnost | Zprávy | Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Začátek topné sezony 2021-2022

30.8.2021       

V současné době se množí dotazy na začátek topné sezony. Způsob vytápění se řídí vyhláškou 194/2007 (novel. vyhl. 237/2014), která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. V současné době, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, dochází k hraničním teplotním podmínkám pro začátek dodávky tepla pro vytápění. Sledujeme teplotní vývoj a také předpovědi pro počasí. Abychom vyhověli žádostem zvláště starším občanům a rodin s malými dětmi, rozhodli jsme se dne 1. 9. 2021, kdy je oficiální začátek topné sezony, začít s postupným najížděním systému pro vytápění.

Systém řízení a regulace, kterým jsou vybaveny jednotlivé domovní předávací stanice, reguluje dodávku tepla do jednotlivých objektů. Proto v případě, že venkovní teplota přesáhne 130C, dojde k uzavření stanice pro dodávku tepla pro vytápění. Teplo bude tedy dodáváno jen v ranních a večerních hodinách, kdy dochází k poklesu venkovní teploty.

Dále upozorňujeme, že v důsledku rozsáhlé investiční akce společnosti C-Energy Planá spočívající ve výměně potrubí a náhradě teplonosné látky z páry na horkou vodu může docházet k dočasným výpadkům dodávky tepla (zvláště pro oblast Pražského předměstí a přilehlých oblastí).  Tyto výpadky se snažíme v koordinaci se společností C-Energy Planá minimalizovat.

Děkujeme za pochopení

                                    Ing. Ondřej Semerák

                                    jednatel společnosti

Způsob objednávání

27.1.2021

Společnost BYTES Tábor s.r.o. neuzavírá telefonické ani jiné elektronické objednávky. Za společnost má právo vystavit objednávku výhradně jednatel společnosti nebo osoby pověřené jednatelem na základě vystavené a úředně ověřené plné moci. Společnost BYTES Tábor s.r.o. objednává výhradně prostřednictvím písemných objednávek (smluv), které jsou vždy parafované oprávněnou osobou. Pokud se nejedná o jednatele společnosti, je nutné vždy k objednávce připojit kopii plné moci. Veškerá telefonická, emailová nebo ústní komunikace se zaměstnanci je brána jako průzkum trhu, nejedná se ani o příslib, a tudíž není pro společnost BYTES závazná, až do chvíle vystavení písemné objednávky společností BYTES Tábor s.r.o..

Informace pro veřejnost - projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská

Projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská, Tábor je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.

Změna způsobu vyúčtování tepla bytových jednotek napojených na centrální zdroj vytápění.

Dovolujeme si upozornit uživatele bytových jednotek na změny v rozúčtování ceny tepla za rok 2016. Počínaje prvním lednem 2016 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj vydaná pod číslem 269/2015 Sb. (ke stažení zde). Tato vyhláška ruší doposud platnou vyhlášku č. 372/2001 Sb. K nejvýraznější změně z pohledu běžného uživatele došlo z našeho pohledu ve změně rozdělení nákladů na základní a spotřební složku, kdy z doposud platného limitu rozdělení 40-50% základní složky (ZS) oproti 60-50% spotřební složky (SS) lze nově využít rozdělení v poměru 30-50% ZS oproti 70-50% SS. O poměru rozdělení v zúčtovací jednotce rozhoduje vlastník nemovitosti. Město Tábor prozatím zachovává rozdělení 50/50%, takže z tohoto pohledu ke změně v rozúčtování ve Městě Tábor nedojde.

Jinak je tomu v rozdílech nákladů bytových jednotek připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Doposud platilo, že všechny bytové jednotky v domě se museli vejít do limitu ±40%. To v důsledku znamenalo, že u těch co měli náklad připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu o více než 40% nižší nebo vyšší než průměr ve zúčtovací jednotce došlo ke korekci, tak aby maximální výše nákladu pro danou jednotku odpovídala ±40%. Nově se tyto limity rozšiřují na -20% a +100% průměrného nákladu na 1m2 v zúčtovací jednotce. Tyto limity jsou pevně určeny právním předpisem, rozúčtovací společnosti je nastaví do algoritmu vyúčtování a nelze je změnit. V důsledku to pro uživatel bytových jednotek znamená, že pokud u nich docházelo ke korekci na hranici ±40% je pravděpodobné, že jejich náklad se ve vyúčtování za rok 2016 a následujících přiměřeně navýší, dle poměrné výše, o kterou hranici překročili až do nového limitu -20% až +100%. Přesnou částku o kolik se náklad navýší, nejsme schopni určit, protože je závislá na mnoha proměnných, které nejsou správcům až do ukončení zúčtovacího období známy (klimatická náročnost zimy, chování uživatelů bytových jednotek v domě, celkový náklad domu, apod.) Velice nás změna postoje Ministerstva pro místní rozvoj v otázce způsobu vyúčtování mrzí a ubezpečujeme Vás, že společnost BYTES Tábor s.r.o. z tohoto nemá žádný finanční profit. Snažíme se touto formou upozornit na změnu vyhlášky a na důsledky, které může pro nájemníky přinést. Je na rozhodnutí každého, zda dle svého posledního vyúčtování přistoupí k navýšení záloh, a tím předejde možná nepříjemnému překvapení v podobě vyššího nedoplatku, než byl v posledních letech zvyklí vídat.

Další informace včetně názorných příkladů se dozvíte například zde.

Ilustrační příklad výpočtu nákladů na teplo od společnosti COOPTHERM spol. s r.o. dle nové vyhlášky například zde.

Informace pro veřejnost - projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS26

Projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS 26 je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.