Přepnout na plnou verzi webu
Bytes Tábor s.r.o. - logo

BYTES Tábor s.r.o.,
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty

E-mail: bytes@bytes.cz
Tel.: 381 231 027, 381 231 029
WWW: www.bytes.cz

Aktuality

Oznámení o změně délky realizace u oprav bytů

Na základě současné situace v rámci epidemie COVID-19 bylo rozhodnuto, že délka realizace u akcí „Oprava bytu“ bude prodloužena z 30 kalendářních dnů na 40 kalendářních dnů od předání staveniště, až do odvolání.Důvodem tohoto prodloužení jsou logistické a kapacitní problémy zhotovitelů (dodavatelů), kteří nejsou schopni zajistit včasné dokončení stavebních prací z důvodu uzavření některých výdejen stavebního materiálu nebo pracovní neschopnost zaměstnanců. Nadále je však prioritou provést práce v co nejkratším čase od uvolnění bytu do následného obsazení bytu.

E.ON Distribuce se mění na EG.D. Mohou toho zneužít energošmejdi

Odkaz na článek zde: E.ON Distribuce se mění na EG.D. Mohou toho zneužít energošmejdi | Jižní Čechy Teď! (jcted.cz)

Oznámení pro veřejnost

Od pondělí 7.12.2020 obnovila společnost BYTES Tábor s.r.o. úřední hodiny pro veřejnost, a toto platí i na začátku roku 2021. Nadále prosíme uživatele bytových jednotek, aby v rámci možností preferovali komunikaci prostřednictvím telefonu, emailu, České pošty, nebo poštovních schránek, umístěných vně vnitřních prostor společnosti. Při osobní návštěvě prosíme o dodržování bezpečné vzdálenosti (min.2m), v případě potřeby zajištění bezpečnosti, mají zaměstnanci společnosti právo vykázat Vás k čekání na chodbě nebo ve venkovním prostoru. Tato možnost je pro nás samotné velmi nepříjemná a budeme ji využívat pouze ve výjimečných případech, zejména pokud se začne tvořit fronta a nebude možné dodržet bezpečný rozestup.

Děkujeme za pochopení

Novinka pro SVJ

Novinka v nabídce služeb pro SVJ.

Dokument ke stažení zde: https://www.bytes.cz/files/2748-novinka-pro-svj.pdf

Upozornění na podvodné kontroly termoventilů a termohlavic

Vážení vlastníci,

upozorňujeme vás na podvodné jednání několika osob, které se ohlásí k návštěvě za účelem kontroly a seřízení termohlavic a termoventilů na topení. Pokud je pustíte do bytu, „naoko“ provedou seřízení a vyinkasují si za toto nějakou částku, obvykle 1000,- Kč. Jsou schopni vám vystavit i doklad. Pokud jste si za tímto účelem sami nikoho neobjednali, či pokud vám toto nestanovil statutární orgán v rámci hromadného seřízení, v žádném případě nikoho do bytu nepouštějte a  nic neplaťte.

Pavla Hořejší

Správa SVJ

Ceny tepla pro rok 2021

Dokument ke stažení zde: /files/2743-ceny-tepla-2021.pdf

Souhlas s elektronickou komunikací

Souhlas s elektronickou komunikací ke stažení zde: https://www.bytes.cz/files/2233-souhlas-s-elektronickou-komunikaci.pdf

 

Informace pro veřejnost - projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská

Projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská, Tábor je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.

Změna způsobu vyúčtování tepla bytových jednotek napojených na centrální zdroj vytápění.

Dovolujeme si upozornit uživatele bytových jednotek na změny v rozúčtování ceny tepla za rok 2016. Počínaje prvním lednem 2016 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj vydaná pod číslem 269/2015 Sb. (ke stažení zde). Tato vyhláška ruší doposud platnou vyhlášku č. 372/2001 Sb. K nejvýraznější změně z pohledu běžného uživatele došlo z našeho pohledu ve změně rozdělení nákladů na základní a spotřební složku, kdy z doposud platného limitu rozdělení 40-50% základní složky (ZS) oproti 60-50% spotřební složky (SS) lze nově využít rozdělení v poměru 30-50% ZS oproti 70-50% SS. O poměru rozdělení v zúčtovací jednotce rozhoduje vlastník nemovitosti. Město Tábor prozatím zachovává rozdělení 50/50%, takže z tohoto pohledu ke změně v rozúčtování ve Městě Tábor nedojde.

Jinak je tomu v rozdílech nákladů bytových jednotek připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Doposud platilo, že všechny bytové jednotky v domě se museli vejít do limitu ±40%. To v důsledku znamenalo, že u těch co měli náklad připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu o více než 40% nižší nebo vyšší než průměr ve zúčtovací jednotce došlo ke korekci, tak aby maximální výše nákladu pro danou jednotku odpovídala ±40%. Nově se tyto limity rozšiřují na -20% a +100% průměrného nákladu na 1m2 v zúčtovací jednotce. Tyto limity jsou pevně určeny právním předpisem, rozúčtovací společnosti je nastaví do algoritmu vyúčtování a nelze je změnit. V důsledku to pro uživatel bytových jednotek znamená, že pokud u nich docházelo ke korekci na hranici ±40% je pravděpodobné, že jejich náklad se ve vyúčtování za rok 2016 a následujících přiměřeně navýší, dle poměrné výše, o kterou hranici překročili až do nového limitu -20% až +100%. Přesnou částku o kolik se náklad navýší, nejsme schopni určit, protože je závislá na mnoha proměnných, které nejsou správcům až do ukončení zúčtovacího období známy (klimatická náročnost zimy, chování uživatelů bytových jednotek v domě, celkový náklad domu, apod.) Velice nás změna postoje Ministerstva pro místní rozvoj v otázce způsobu vyúčtování mrzí a ubezpečujeme Vás, že společnost BYTES Tábor s.r.o. z tohoto nemá žádný finanční profit. Snažíme se touto formou upozornit na změnu vyhlášky a na důsledky, které může pro nájemníky přinést. Je na rozhodnutí každého, zda dle svého posledního vyúčtování přistoupí k navýšení záloh, a tím předejde možná nepříjemnému překvapení v podobě vyššího nedoplatku, než byl v posledních letech zvyklí vídat.

Další informace včetně názorných příkladů se dozvíte například zde.

Ilustrační příklad výpočtu nákladů na teplo od společnosti COOPTHERM spol. s r.o. dle nové vyhlášky například zde.

Informace pro veřejnost - projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS26

Projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS 26 je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.